DSC08108.JPG

這次遊花博重點之二就是要看百合戀,我們選了下午14:30場次(中文發音),十二點多就到舞蝶館附近觀望一下人潮,沒想到已經開始排隊,於是就不敢離開了

DSC08096.JPG DSC08104.JPG DSC08111.JPG DSC08113.JPG DSC08127.JPG DSC08129.JPG DSC08132.JPG DSC08140.JPG DSC08144.JPG DSC08160.JPG DSC08168.JPG  DSC08169.JPG DSC08170.JPG DSC08171.JPG DSC08175.JPG DSC08178.JPG DSC08180.JPG DSC08182.JPG DSC08183.JPG DSC08185.JPG DSC08188.JPG DSC08192.JPG DSC08194.JPG

http://www.pingfong.com.tw/2010pingfong/2010firstlily/index.html

    全站熱搜

    Paggy_C 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()